Sorbact®

Tüm yaralar için Sorbact.

Sorbact yara örtüleri, bakteri ve mantarları bağlar ve inaktive eder. Sorbact, tüm yara türlerinde, deri kıvrımlarında oluşan tüm mantar enfeksiyonlarında ve bakteri ve mantar enfeksiyonunun azaltılması gereken durumlarda tedavi ve koruma amaçlı etkilidir.

Sorbact metodu, doğal bir süreç olan hidrofobik etkileşime dayanmaktadır. Hidrofobik etkileşim iki hidrofobik (suyu sevmeyen) yüzeyin, suyun (eksuda) varlığında birbirine bağlanması anlamına gelir. Patojenik mikroorganizmaların büyük bir çoğunluğu hidrofobiktir ve Sorbact’ın yüzeyine bağlanır. Sorbact, bilinen herhangi bir yan etkisi olmaksızın, patojenik mikroorganizmaları üzerine bağlayan ve inaktive eden, iyi dökümante edilmiş bir metottur.

Daha fazlası:
Uzman Raporu: ”Using the principle of hydrophobic interaction to bind and remove wound bacteria”, Journal of Wound Care, 2006

(“Hidrofobik etkileşim prensibi ile yara üzerindeki bakterileri bağlama ve uzaklaştırma.” başlıklı makale. İngilizce.)

Tüm yaralar için Sorbact.

Sorbact Ürünleri, modern yara tedavisinin ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilmiştir. Sorbact, direnç geliştirme riski olmadan etkili, güvenli ve çevre dostu tedavi olanağı sunar.

Her türlü yaraya uygulanabilmesi için Sorbact’ın geniş bir ürün yelpazesi bulunmaktadır.

  • Etkili temizlik
  • Düşük aralıklarla örtü değiştirme olanağı
  • Direnç geliştirme riskinin olmaması
  • Çevre dostu ürün

En iyi sonuçlar için Sorbact Metodu nasıl çalışır?

Yeşil hidrofobik yüzeyin direk yara yüzeyine temas etmesi önemlidir!

Yara yüzeyindeki patojenik hidrofobik mikroorganizmalar Sorbact örtünün yüzeyine yapışır, inaktive olur ve böylelikle yara yüzeyinden uzaklaştırılır.

Örtü değiştirme sıklığı tamamen eksuda miktarına ve enfeksiyonun varlığına bağlıdır.

Örtü değiştirme sıklığı.

Günde bir defadan haftada iki defaya kadar değiştirilebilir.

Düşük eksudalıdan kuruya kadar temiz ve temiz olmayan yaralar için jel kompresi kullanın.

Sorbact® - deri kıvrımlarındaki mantar enfeksiyonlarının tedavisi.

Deri kıvrımlarındaki mantar enfeksiyonlarına sıklıkla, bir maya mantarı olan Candida albicans neden olur. Semptomlar genellikle enfekte bölgede aşırı kızarma, pullanma, kaşıntı ve kabarcık oluşumu şeklinde kendini gösterir.

Topikal mantar enfeksiyonları, geleneksel olarak antifungal ajan (Antimikotik) içeren çeşitli formlarda krem ve merhemlerle tedavi edilir. Bu çeşit ajanlarla tedavi bazen beklenmeyen yan etkilerle sonuçlanır. Ayrıca bunlar yağlı ve yapışkandır. Bir sonraki uygulama öncesinde önceden kalan merhem kalıntısını temizlemek gerekir ve bu da sıklıkla tedavi edilen alanda tahrişin artmasına neden olur.

Deri kıvrımlarındaki mantar enfeksiyonları şimdi, Sorbact metoduyla başarıyla tedavi edilmektedir. Sorbact, doğal şekilde mantarı kendine bağlar ve inaktive eder. Örtü günlük değiştirilerek mantar ortamdan kaldırılır, enfeksiyon yok olur ve deri iyileşir.

Yüzeysel eksüdalı yaralarda.
Yarayı bir tamponla kurulayın, absorban örtünün yeşil yüzü direkt yaraya temas edecek şekilde örtüyü yara bölgesine sabitleyin.

Derin yaralarda.
Yarayı bir tamponla kurulayın, bir ya da daha fazla kompres veya şerit örtüyü açarak ve kabartarak kavite içerisini doldurunuz (paketten çıktığı halde düz bir şekilde yerleştirmeyiniz). Ürünün dokunmuş yüzeyinin tüm yara yüzeyine direkt temas ettiğinden emin olun. Yarayı, yeşil yüzeyi yara yüzeyine denk gelecek şekilde absorban örtüyle örtün.

Fistüllerde.
Uygun büyüklükteki bir parça şerit örtüyü yerleştirin. Eğer şerit örtü kesilmişse, şerit örtüyü fistül ağzına yerleştirmeden önce her iki ucu dışa denk gelecek şekilde ikiye katlamanızı öneririz.

Kuru ve orta dereceli eksüdalı yaralarda.
Sorbact Jel kullanın. Eğer gerekli olursa herhangi bir Sorbact ürünüyle kombine edebilirsiniz. Sorbact cerrahi örtüyle ya da nem tutucu bir örtüyle kapatın.

Temiz yaralarda.
Bu yaralara, sutüre edilmiş yaralar ya da diğer korunması gereken yaralar örnektir. Cerrahi örtüyü yaraya direk uygulayın ve örtüyü yapıştırdıktan sonra tuttuğunuz dış katmanı kaldırın.

Ayak parmakları arasındaki mantar enfeksiyonunda.
2 cm’lik şerit örtüyü parmaklar arasında zigzag yapacak şekilde uygulayın ve örtünün uçlarını ayağın üstünde sabitleyin.

Deri kıvrımlarındaki mantar enfeksiyonunda.
5 cm’lik şerit örtüyü ya da kompres örtüyü uzunlamasına olacak şekilde bölgeye uygun şekilde sabitleyerek uygulayın.


Sorbact yaraya uygulanır.

Hidrofobik bakteri ve mantar, Sorbact’ın hidrofobik yüzeyine yapışır.

Örtü değişimi ile birlikte örtüye bağlanan bakteri ve mantarlar ortamdan uzaklaştırılır.

Hastane prosedürlerine uygun olarak yarayı temizleyin.

Eğer yara derinse Sorbact kompres veya Sorbact şerit örtü uygulayın ve üzerini Sorbact Absorban örtü ile kapatın. Eğer neme ihtiyaç var ise Sorbact film örtüyle birlikte Sorbact Jel Kompress kullanın ya da herhangi bir nem tutucu sekonder örtü kullanın.

Eğer yara yüzeysel ise eksuda miktarına bağlı olarak Sorbact Jel kompres, Sorbact kompres ya da Sorbact absorban örtü kullanın.

Sorbact Ürünleri